20120328 - Žízeň aneb voda nad zlato

Národním muzeum představí vítěze dětské výtvarné soutěže nadace ADRA

Tisková zpráva k výstavě Žízeň aneb voda nad zlato (30.3.2012 - 1.5.2012)

Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00  Praha 1

Praha, 28. března 2012

 

Národní muzeum a humanitární organizace ADRA pokračují ve spolupráci, díky níž je od 30. března do 1. května 2012 v Nové budově Národního muzea vystavena stovka nejzdařilejších obrázků 7. ročníku dětské výtvarné soutěže nadace ADRA. Tentokrát na téma Žízeň aneb voda nad zlato.

Zadání pro malé výtvarníky bylo vyjádřit svou představu o tom, co vše může znamenat voda, jak moc je potřebná, kde všude se s ní setkáváme a jak obtížné je získat vodu v mnoha zemích Afriky či Asie. Cílem soutěže je přiblížit dětem život v rozvojových zemích i to, jak lze lidem v těchto zemích pomoci.

 „Jsme velmi rádi, že tak významná instituce, jakou je Národní muzeum, opět podpořila naši výtvarnou soutěž a poskytla nám prostory na výstavu vítězných prací. V mnoha ohledech jsme si velmi blízcí. Podporujeme vzdělání, snažíme se o sblížení i pochopení jiných kultur a chceme zachovat kulturní dědictví národů,"  uvádí Jan Bárta, ředitel organizace ADRA.

V minulých ročnících se objevila témata, jako jsou domov, pomoc druhým, děti a chudoba, babičky a dědečkové nebo moje škola. Porota již 7. ročníku soutěže pro 1. stupeň základních škol vybírala z 3769 výkresů z celé České republiky.

„Vážím si toho, že díky již tradiční spolupráci s Adrou může Národní muzeum pomáhat měnit obraz světa a podporovat rozvoj. Považuji za velmi důležité, že přispíváme k uvědomování si základních životních hodnot, a to právě při práci s nejmenšími návštěvníky,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Národní muzeum představuje v doprovodné části výstavy nazvané Dary Nilu své sbírky související s kulturami, které se po staletí rozvíjely na březích jedné z největších řek světa. Skýtá se tak příležitost zhlédnout několik exponátů z faraonského Egypta vedle předmětů pocházejících od afrických národů žijících kolem této životodárné řeky. Vystavena bude soška krále Amenhotepa II. obětujícího vodu, dále obětní oltář a soubor nádob na vodu. Předměty jsou datovány od starověku po současnost a pocházejí z dnešních států Egypt, Súdán a Jižní Súdán. Národní muzeum zde také přibližuje své výzkumné projekty v těchto zemích.

Kontakt:
Ivana Havlíková
vedoucí Odd. vnějších vztahů
tel: + (420) 224 497 373
mob: + (420) 724 412 255
e-mail: ivana_havlikova@nm.cz
www.nm.cz

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
1. 4. 2012 8:25
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
1. 4. 2012 8:24
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
1. 4. 2012 8:24
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
1. 4. 2012 8:24
Comments