20120717 - Tango pro nůžky - Muzeum Policie ČR

Vítězné tažení koláži

 

17. 7. 2012 v 17:00  Muzeum Policie České republiky se na několik prázdninových týdnů stalo přístavem l50 koláží autora Svetozára Plesníka. Tento tvůrce, známý čtenářům Národního osvobození jako fotograf, zvolil poetický název výstavy „Tango pro nůžky“ a nabídl hostům vernisáže           i půvabnou knížku, která zahrnuje výběr jeho nejlepších prací. Na jaké téma?

Plesníka vede snaha zaujmout originálním  pojetím obrázku, kde se často jako hlavní postava objevuje žena – velebená, nápaditá, vtipná, svůdná , trochu intrikánka a trochu nevěrná. Sám oplývá bohatou fantazií, která mu umožní propojit nesourodé věci v nový příběh. Ale jako autor se dokáže  opřít i  do veřejného života a karikovat bolestné události politické scény. Není však útočný, jen napovídá, naznačuje, chytře výklad své myšlenky ponechává na divákovi. Ve svých pracích se obrací i do historie a  pootvírá dveře  námětům k pobavení. A právě  tím  dosáhl příjemného vyvážení celé výstavní kolekce. Vpravit do koláže tváře blízkých (a známých) osob, trochu je poškádlit přisouzenou rolí,  je pro něj také maličkost.

Vernisáže se zúčastnila celá řada osobností, včetně vojenských přidělenců Francie                 a Ruské federace. Náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky, plk. Ing. Zdeněk Jakůbek, popřál úspěch křtěné knížce Plesníkových obrázků  a ředitelka Muzea Policie ČR, PhDr. Marcela Machutová, se přiznala k dávnému přátelství s autorem koláží, které se na nějaký čas stanou zajímavým zpestřením stálé expozice.

Jen jedno tajemství zůstalo neodhaleno. Svetozár Plesník při vernisáži novou koláž nevymyslel, nic nestříhal a nelepil a tak si nikdo z přítomných nemohl ověřit, jak vlastně dlouho takový obrázek vzniká. Tuhle otázku bude nutné názorně zodpovědět na příští výstavě.

 

Pavel Šmidrkal

www.fotoplesnik.cz

 

Video naleznete na následujícím odkazu: https://vimeo.com/45931713
(https://vimeo.com/45931713)

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
20. 7. 2012 10:18
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
20. 7. 2012 10:18
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
20. 7. 2012 10:19
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
20. 7. 2012 10:19
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
20. 7. 2012 10:19
Comments