20110727 - Stanice Pavlov - stanice ochrany fauny

NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNA  V ROCE 2011

návštěvní sezona začíná jako obvykle 1. května. Během letošní návštěvní sezony bude pokračovat rekonstrukce některých chovatelských zařízení, prohlídková trasa bude pružně upravována podle stavu prací tak, aby návštěvníci viděli většinu živočichů a aby prohlídka byla zajímavýma  příjemným zážitkem.

Vstupné je pro dospělé 50 Kč, pro děti do 15 let 25 Kč, prohlídka s výkladem trvá asi hodinu.

Uvidíte především živočichy z Vysočiny, ale k vidění jsou i norek evropský, puštík bělavý, orel skalní a orel královský – tedy zástupci druhů, které z naší přírody už zmizely úplně nebo jsou mimořádně vzácné. Samozřejmě nechybí ani vydry říční.

  

Rekonstrukce stanice ochrany fauny Pavlov

1. října roku 2010 byla zahájena rekonstrukce našeho zařízení. Jde o zásadní krok, nezbytný pro další existenci stanice. Rekonstrukce řeší nejen obnovu  a vylepšení chovatelských objektů, ale také výkup nemovitostí tvořících areál záchranné stanice a pořízení vlastního technického vybavení potřebného pro provoz stanice (např. auto, malotraktor).

Pro tento  projekt jsme získali 90 %  podporu z Evropských fondů, konkrétně z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6- podpora Biodiverzity. Nezbytnou desetiprocentní spoluúčast se podařilo zajistit díky kraji Vysočina a LČR s.p. v rámci projektu ČSOP Národní síť záchranných stanic.

Celkový rozpočet akce včetně výkupu nemovitostí činí 20 milionů Kč, samotná  stavební část  více než 12 milionů č (včetně DPH). Projektovou dokumentaci stavby zpracovala projekční firma "PROJEKT sdružení" ze Světlé nad Sázavou, provedením byla pověřena firma UNIMONT J.C:K., s.r.o. z Hradce (u Ledče nad Sázavou). Dokončení stavebních prací předpokládáme v druhé polovině roku 2011.

Práce jsou rozvrženy tak, aby po celou dobu stavby záchranná stanice zajišťovala své služby v celém rozsahu. Rovněž prohlídky stanice pro veřejnost budou v návštěvní sezoně (od počátku května do konce srpna) zachovány i když trasa prohlídky může být podle stavu prací omezena. Prohlídky letos v zimě už nebudou, prosím odložte je tedy alespoň na květen příštího roku. Dočkáte se za to mimo jiné mnohem lepšího výhledu do vydřího výběhu včetně pohledu pod vodní hladinu.

Stanice ochrany fauny nekončí

S koncem roku 2009 ukončila Agentura ochrany přírody a krajiny  ČR provoz stanice v Pavlově  a provoz je od 1. ledna 2010 zajišťován obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o.p.s.. V nové organizační formě Stanice ochrany fauny Pavlov pokračuje ve všech dosavadních aktivitách původního provozovatele, zejména :

 

  • pomoc  handicapovaným živočichům  v regionu kraje Vysočina (záchranná stanice ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.),
  • centrum chovu ohrožených druhů živočichů (aktuálně  puštík bělavý, norek evropský),
  • středisko ekologické výchovy (roční návštěvnost cca 5000 návštěvníků, akce i mimo stanici).

 

 

Stanice poskytuje i další služby:

  • mapování obojživelníků a plazů pro AOPK ČR ve vybraných mapových  čtvercích,
  • zpracování posudků  k uplatnění žádostí o náhradu škody způsobené zvláště, chráněným druhem -vydrou říční,
  • odborné praxe studentů České zemědělské akademie v Humpolci,
  • spolupráce s odbornými institucemi při  realizaci výzkumných úkolů.

 

 

 

 

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
28. 7. 2011 6:02
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
28. 7. 2011 6:01
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
28. 7. 2011 6:02
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
28. 7. 2011 6:02
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
28. 7. 2011 6:02
Comments