20120830 - Muzeum a obrazárna Želeč u Tábora

 

                      Ve čtvrtek 30. srpna 2012 bylo v Želči u Tábora slavnostně otevřeno muzeum staré zemědělské techniky a obrazárna. Téměř pět set hostů pozdravil moderátor večera, herec Jan Čenský, který poděkoval za úvodní  hru na saxofon  sólistce Květě Tetúrové a poté předal slovo majiteli objektu, Ing. Martinu Novákovi. Ten hovořil o historii budovy, kterou nechal ze svých prostředků nákladně rekonstruovat a poté zdůvodnil svůj záměr umístit v přízemí špejcharu muzeum zemědělských strojů.

            „Chtěl bych lidem více přiblížit zemědělskou práci cestou ohlédnutí do minulosti a snad v nich tím obnovit znovu lásku k půdě.“

            Další z řečníků, manželka architekta Aloise Doležela, poděkovala za tu úžasnou možnost umístit natrvalo v obrazárně rozhodující část díla malíře Doležela, které se konečně, třicet let po mistrově smrti, dočkalo důstojného stánku.

            Kurátor výstavy Venkov v žánrové malbě, Pavel Šmidrkal,  označil  den vernisáže za svátek kultury v okrese Tábor a za mezník, který přinese lidem radost z dalších výstav obrazů starých mistrů, jenž se v obrazárně budou konat.

            „V tak úžasném prostředí se bude stoletým obrazům líbit,“ řekl. „ Chceme postupně prezentovat i další žánry, jako je krajinomalba, portrétní umění, kytice a zátiší, ale i témata znějící vzdáleně, jako je moře, lodě, přístavy.“

            Příjemnou náladu až do půlnoci vytvořil v objektu výborný Swing Band Tábor se svými sólisty. A knihu návštěv začala zvolna naplňovat děkovná a obdivná vyjádření přítomných hostů. Není přehnané si říci, že pro budovu bylo velkým štěstím, že našla soukromého investora a tak si vlastně, na rozdíl od řady jiných, starých staveb v republice, zachránila život.

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
1. 9. 2012 11:05
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
7. 9. 2012 23:13
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
1. 9. 2012 11:06
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
1. 9. 2012 11:06
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
1. 9. 2012 11:06
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
1. 9. 2012 11:06
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
1. 9. 2012 11:06
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
1. 9. 2012 11:07
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
1. 9. 2012 11:07
Comments