20130603 Zasedání Ústředního krizového štábu a ÚPK

Dnes 3. června 2013 opět společně zasedly Ústřední povodňová komise (ÚPK) a Ústřední krizový štáb (ÚKŠ).

 

·      Meteorologická a hydrologická situace

V úvodu  jednání zástupci ČHMÚ představili aktuální situaci a výhled meteorologické situace na příští dny. V Čechách by mělo dojít k ustávání srážek s možností výskytu bouřek, které mohou přinést riziko lokálních povodní.

Hydrologická situace by se měla postupně stabilizovat. Na většině horních a středních tocích řek by měl průtok klesat. Ke kulminaci na dolních tocích by mělo dojít během noci a zítřka.

 

·      Hasičský záchranný sbor

Evakuováno bylo 7 100 (z toho dnes 256) osob, nejvíce z Ústeckého kraje. Od včerejšího dne došlo k 2 900 mimořádným událostem. Síly a prostředky se pomalu přesouvají do středních a severních Čech. V Praze jsou nasazena velkoobjemová čerpadla na čerpání lagun.

Hasiči reagují na požadavky krajů a obcí, zatím poskytli 21 000 povodňových pytlů, poskytují prostředky na evakuaci osob, očekává se poptávka po vysoušečích. Síly a prostředky jsou zatím dostatečné nabídky, pomoci ze zahraničí zatím nebylo třeba využít.

 

·      Policie ČR

Policejní prezident plk. Martin Červíček informoval o 5 usmrcených a 5 pohřešovaných osobách. Policie řeší evakuace nezodpovědných osob.

 

·      Armáda ČR

V Praze je nasazeno 300 vojáků, dalších 2 000 vojáků je připraveno v záloze posílit jak činnost Policie ČR, tak pomoci při odstraňování následků.

 

·      Finance

Aktivován a funkční je i systém uvolňování státních hmotných rezerv KRISKOM, zatím využit materiál asi ve výši  45 mil. Kč.

Ministerstvo financí uvolní 300 mil. Kč,  připraveny jsou 2 mil. Kč z fondu dopravní infrastruktury. V současné době probíhají jednání s EU o využití Fondu solidarity Evropské unie.

 

·      Doprava

Ministerstvo dopravy se snaží udržet hlavní trasy sjízdné.

 

Integrovaný záchranný systém se připravuje na fázi likvidace a odstraňování škod včetně koordinace psychologické pomoci a podpory i ze strany nevládních organizací. Plk. Drahoslav Ryba upozornil, že vodu ze zatopených domů je možno čerpat až v okamžiku, kdy klesne voda v okolí, jinak by mohlo dojít k protržení izolace a narušení statiky staveb.

 

Hejtmani většiny postižených krajů a pověřený primátor na videokonferenci informovali o aktuální situaci. Situace je podle nich stabilizovaná.

 

Vltava bude v Praze kulminovat v úterý nad ránem. V Ústeckém kraji by mělo dojít ke kulminaci Labe v noci z úterý na středu nebo ve středu.

 

Další jednáni ÚPK a ÚKŠ  se uskuteční zítra 4. června 2013.ředitel odboru tisku a public relations

Pavel Novák

 

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
3. 6. 2013 7:23
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
3. 6. 2013 7:23
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
3. 6. 2013 7:23
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
3. 6. 2013 7:22
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
3. 6. 2013 7:22
Comments