20110415 - Deggendorf - návštěva novínářů

Deggendorf 13.-15.4.2011
 
Deggendorf SRN: V letošním dubnu se opět vydala skupina českých novinářů do sousedního Bavorska, aby tam na pozvání města Deggendorf objevovala nové možnosti pro česko – bavorskou spolupráci. Toto město, ležící přímo na veletoku Dunaje v polovině cesty z Regensburgu do Passau a je považováno za nejpřirozenější bránu do oblasti Bavorsksého lesa – tedy odvrácené strany Šumavy. Její v zimě výborně preparované sjezdové tratě a v létě překrásná atmosféra u vodní hladiny Dunaje navozují dojem malé Kalifornie. Vždyť už impozantní výškový rozdíl 800m na katastru města od hladiny řeky k horskému hřebenu možnost tohoto srovnání navozuje. 

Samotné 40 tisícové město si je vědomo svého významného postavení. Za poslední léta se mu podařilo dosáhnout mnoha úspěchů v konkurenci s většími bavorskými městy – na jeho území vznikl prozatím pouze druhý říční bezcelní přístav v SRN, campus polytechnické vysoké školy umístěný do zcela nově vybudovaného komplexu na břehu Dunaje. Velkou chloubou města se vedle jeho historického centra se starou radnicí a kulturní čtvrti s muzei a městskou knihovnou je moderní komplex dvou kulturních hal vybudovaný s finanční podporou EU. Jejich jeviště jsou kdykoliv připravena přivítat folklorní soubory z Čech a Moravy, snadná dostupnost z České republiky díky dálniční síti, jejíž jednou z  křižovatek právě Deggendorf je, k tomu dává dobré předpoklady.


Stále aktivnější snaha města o prohlubování kulturních, turistických i hospodářských styků s Českou republikou, k jejímž hranicím to je od deggendorfské radnice pouhých 60 km, se projevuje v mnoha směrech – ve spolupráci deggendorfské a plzeňské vysoké technické školy, v zaměstnávání českých pracovních sil, v celé koncepci městského marketingu, ve zpracování českojazyčných textů pro elektronické průvodce městem a v mnoha dalších sektorech. Nelze opomenout ani skutečně aktivní spolupráci s partnerským městem Písek. 

  

ċ
Svetozár Plesník JUDr.,
1. 7. 2011 11:25
ċ
Svetozár Plesník JUDr.,
1. 7. 2011 11:25
ċ
Svetozár Plesník JUDr.,
1. 7. 2011 11:25
Comments