20120904 - Smuteční rozloučení s gen. Sedláčkem

Smuteční rozloučení s armádním generálem v.v. Tomášem Sedláčkem

4.9.2012 • Čelní představitelé České republiky, generalita Armády České republiky, Československé obce legionářské, České obce sokolské, váleční veteráni a další významní hosté se s generálem Sedláčkem, který zemřel ve věku 94 let v pondělí 27. srpna, rozloučili ve slavnostní síni Národního památníku na Vítkově.

Smutečního rozloučení se v úterý 4. září 2012 zúčastnili a věnce i smuteční kytice k jeho vystavené rakvi položili především prezident republiky Václav Klaus, představitelé státu, ministr obrany Alexandr Vondra, náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel a další hosté, mezi nimiž bylo mnoho osobních přátel zesnulého.

„Generál Sedláček s úsměvem říkal, že je starší o deset měsíců než naše republika. I když musel během svého dlouhého života překonat mnohé překážky a vybojovávat nesnadné bitvy, nezahořkl a dokázal si zachovat optimistický pohled na svět. Byl to skutečný voják hájící čest důstojnického stavu a vyzařující prvorepublikovou armádní noblesu. Dokázal oslovit, dokázal inspirovat. Byl osobností, která se významně zasloužila o naší vlast,“ řekl ve smutečním projevu prezident Václav Klaus.

Ministr obrany Alexandr Vondra uvedl, že český národ ztratil v osobě generála Tomáše Sedláčka jednoho z významných synů.

„Tomáši, Tvé chápání důstojnosti budiž vzorem důstojníkům dnešním i budoucím. Vnímal jsi, že důstojníka netvoří pouze znalost vojenského řemesla, řádné chování a uniforma. Dobře jsi věděl, že neméně důležitá je schopnost odlišovat dobro od zla, a odvaha zlu a špatnosti se postavit,“ podtrhl nad rakví zesnulého ministr Vondra.

Náčelník Generálního štábu generálporučík Petr Pavel si generála Sedláčka vážil jako člověka, který uměl být kamarádem pro vojáky i ve svém vysokém věku a který dokázal mnohé inspirovat svým příkladným životem.

„Byl kamarádem, kterému jsme rozuměli a on rozuměl nám, který mluvil stejným jazykem. Prost okázalosti a velkých slov. S jeho odchodem jako by končila jedna etapa naší historie. Troufám si tvrdit, že hodnoty, kterými se celý život řídil, nejen vystihovaly novou armádu, ale stávaly se pevnou součástí jejich základů. Mezi našimi současnými vojáky se objevují jeho pokračovatelé, na které by byl jistě hrdý. Dík za to, kamaráde, že jsme tady po celou dobu mohli být s Tebou a že jsme se toho tolik mohli od Tebe naučit,“ dodal generál Petr Pavel.

V odpoledních hodinách se v obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích uskutečnil soukromý pohřeb s vojenskými poctami.

Se jménem Tomáše Sedláčka jsou neoddělitelně spjata slova čest, věrnost a odvaha.

Generál Sedláček byl čestným občanem francouzského města Agde, čestným občanem Městské části Praha 6 a čestným příslušníkem Posádkového velitelství Praha, prvním předsedou obnovené Československé obce legionářské, nositelem Řádu M. R. Štefánika, Řádu T. G. Masaryka, dvojnásobným držitelem Čs. válečného kříže 1939 za statečnost v boji a Čs. Medaile za chrabrost, nositelem řady zahraničních vyznamenání i nejvyšších vyznamenání Ministerstva obrany ČR.

Voják tělem i duší, jenž vždy plnil slova vojenské přísahy a při obraně vlasti mnohokrát nasadil na bojišti svůj život.

Byl čestným člověkem, který ctil Masarykovy zásady. Hrdina. Pro mladou generaci vzorem.

Čest jeho památce!

Převzato od MO.

 

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
23. 9. 2012 5:44
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
23. 9. 2012 5:44
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
23. 9. 2012 5:45
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
23. 9. 2012 5:45
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
23. 9. 2012 5:45
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
23. 9. 2012 5:45
Comments