20131030 arm. gen. Janoušek - pietní akt k 120. výročí narození

ARM. GEN. IN MEMORIAM A AIR MARSHAL RAF RNDr. KAREL JANOUŠEK – PIETNÍ AKT K   120. VÝROČÍ NAROZENÍ

 

Praha 30. října 2013

 

Dne 30. října 2013 uspořádalo  Občanské sdružení Leteckého  klubu  generála  Janouška a jeho příznivci, před pamětní deskou  na Kosárkově  nábřeží v Praze pietní vzpomínku. Společně si připomněli 120. výročí jeho narození, položili kytici a zazpívali Československou  státní hymnu.

Předseda Leteckého klubu pplk. Jaroslav Klacek zdůraznil,  jak je důležité pro naší dnešní generaci  připomínat  si tohoto hrdinu, se kterým jsou spojeny novodobé dějiny československého vojenského letectva.

Karel Janoušek odešel v roce 1939 do zahraničního odboje. Jeho největší zásluhy se vztahují k působení ve Velké Británii, kde v letech 1940 – 1945 působil jako Generální československý inspektor letectva a organizoval zde naše letce v boji  proti nacistům. Karel Janoušek byl za svojí práci oceněn králem Jiřím VI. anglickým  řádem Knight Commander of the Honourable Order of the Bath. V  květnu 1945 získal hodnost Air Marshal a stal se jediným československým občanem, který dosáhl hodnost maršála.

Po válce působil v hlavním štábu čsl. armády pro zvláštní úkoly, jako zatímní inspektor protiletecké ochrany. Po únoru 1948 byl  jako mnoho dalších důstojníků postaven mimo službu, zatčen a odsouzen k dlouhodobému žaláři. Vězněn byl až do roku 1960. V roce 1968 byl částečně rehabilitován. Umírá v roce 1971. Teprve po roce 1989 byla Karlu Janouškovi vrácena vojenská hodnost a v roce 1991 byl in memoriam  povýšen do hodnosti armádního generála

O tom, že se na armádního generála Karla Janouška nezapomíná, svědčí nejen činnost klubu, ale i fakt, že jeden z letounů Armády České republiky -  24. základny dopravního letectva v pražských Kbelích Airbus A-319 CJ, nese na trupu jméno tohoto válečného hrdiny. Podle leteckého maršála RAF Karla Janouška je také pojmenované Evropské vojenské rehabilitační centrum na zámku v Jemnici.

Aktivní účastník dvou zahraničních odbojů, hrdina bitvy o Británii,  generál a britský letecký maršál Karel Janoušek zemřel v Praze na následky dlouholetého věznění 27. října 1971.

Je velká škoda, že věnujeme tak málo vzpomínek  naším  hrdinům   a nepřipomínáme si  historii spojenou s naší vlasti. Je zajímavé, že v rámci Masters of Rock 2012 představila švédská heavy metalová skupina SABATON na počest Karla Janouška píseň  FAR FROM THE FAME  (Daleko od slávy), kterou otextoval a zazpíval Joakim Brodén, jenž má české kořeny.

 

  

SveP.

 

 

 

http://fcafa.wordpress.com/2013/11/14/karel-janousek-120th-anniversary-ceremony/

 

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
13. 11. 2013 23:21
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
13. 11. 2013 23:22
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
13. 11. 2013 23:22
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
13. 11. 2013 23:22
Comments