20130626 Konference - Změny v energetické legislativě....

 

Konference E15 Budoucnost energetiky v ČR II - Série tří odborných setkání pořádaných na platformě Leading Minds Forum

Budoucnost energetiky v ČR II - setkání III. Jaké nástroje státní podpory energetiky má ČR používat?

Termín: 26. června 2013 od 9.30 hodin
Místo: Hotel Ambassador - Zlatá Husa, Václavské náměstí 5, Praha 1
Moderátor: Daniela Písařovicová, Jiří Gavor

Zveme Vás na závěrečné diskuzní setkání s názvem Jaké nástroje státní podpory energetiky má ČR používat? ze série Změny v energetické legislativě – Budoucnost energetiky v ČR II. Uskuteční se prostřednictvím nepolitické komunikační platformy Leading Minds Forum, která vznikla v roce 2011 při deníku Mladá fronta E15. Cílem je představit zástupcům průmyslu, investorům v oblasti energetiky a odborné veřejnosti připravované změny z pohledu energetiky fundamentálních dokumentů a zákonů.

Východiskem pro diskuzi je aktuální snaha Evropské komise vydat seznam doporučení jednotlivým členským státům, jakými nástroji podporovat rozvoj lokální energetiky. Smyslem je podpora myšlenky jednotného trhu s energií, který se Evropská unie již několik let snaží vytvořit. Výsledkem má být širší nabídka produktů a služeb, silnější konkurence a zajištění vyšší bezpečnosti zásobování energií.  Problém je však v tom, že ceny energie na trhu neodrážejí výrobní náklady a není jisté, zda někdy budou. Do budoucna kvůli tomu hrozí nedostatek výkonu a některé členské státy proto hovoří o zavádění plateb za elektrárenskou výrobní kapacitu. De facto jde o motivaci pro investory, proč stavět a provozovat z pohledu státu významné zdroje, i když se to aktuálně nevyplácí.

Setkání by mělo přinést odpovědi na otázky:

  • Nejsou dotace OZE začátkem konce evropské energetiky?
  • Jakým směrem se v oblasti podpory energetiky bude ubírat EU?
  • Které energetické zdroje by měl stát podporovat?
  • Jaká připravovaná opatření ovlivní cenu energie a která životní prostředí?
  • Co by se mělo změnit, aby bylo opět efektivní investovat do energetiky v EU a ČR?
  • Jaké přímé programy podpor připravuje MPO? Kolik do nich stát vloží peněz?

Akce bude koncipována tak, aby na úvod zazněly tři příspěvky popisující současný stav, tj. jaká jsou známá doporučení Evropské komise a jaký je pohled MPO, jaká očekávání má největší hráč na energetickém trhu v ČR a jak na současný vývoj reagují velcí zákazníci. V následující panelové diskuzi bude pozornost věnována otázkám spojeným s vytvářením transparentního a motivujícího investičního prostředí.

 

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
27. 6. 2013 9:07
Comments