20130624 UTP - přináší zabezpečení taneční profese

 

Tisková zpráva

 

Praha, 24.6.2013

 

Unie tanečníků a performerů přináší zabezpečení

taneční profese

Na dnešní tiskové konferenci zahájila činnost Unie tanečníků a performerů. Společnost

vznikla za účelem kultivace pracovních podmínek a přístupu k pohybovým umělcům a

tvůrcům. Nabízí jim zprostředkování konkrétních služeb v podobě zvýhodněného pojištění,

právního servisu a pomoci při uzavíraní pracovních smluv či zastupování třetí osobou v

různých konfliktních situacích. Myslí také na jejich uplatnění po skončení profesionální

kariéry a hledá pro ně možnosti dalšího vzdělávání.

Současná praxe jde často proti zájmům umělců. Běžně například nutí tanečníka uzavřít

smlouvu na určitý počet představení, kde se honorář odvíjí od počtu odehraných představení.

Tanečník pak zkouší několik měsíců zadarmo s rizikem, že druhá strana například tolik

představení neprodá a on vydělá výrazně méně než čekal, v případě zranění nebo

neuskutečnění projektu pak nemusí dostat vůbec nic.

Milan Odstrčil, ředitel Unie tanečníků a performerů, říká: „Unie tanečníků a performerů

vznikla právě proto, aby svým členům zprostředkovávala výhodné pracovní podmínky,

nadstandardní pojištění a usnadnila jim kariérní posun. Tanečníci pak své plné nasazení

mohou cele věnovat výkonu profese, nikoliv starostem o vlastní zabezpečení.”

Webové stránky www.unietp.cz umožní členům vytvořit si svůj profesní profil, kde mohou

sdílet informace s ostatními, získají přístup k aktuálním nabídkám práce, např. konkurzům

nebo castingům, vzdělávacím kurzům či workshopům, a pravidelně budou moci využívat

dalších benefitů podle typu svého členství. Unie nabízí tři typy členství za paušální měsíční

poplatek v rozmezí od 380 až 950 korun.

Odstrčil dodává: „Navíc žádný tanečník nemůže tančit navěky. My myslíme i na zadní vrátka,

na dobu po ukončení aktivní kariéry.“

Pohybovým umělcům, ať už baletním mistrům nebo dalším tanečním profesionálům,

nezajišťuje totiž kvalitní podmínky pro výkon tohoto povolání ani stát.

Teatroložka Jana Bohutínská popisuje: „Kariéra pohybových umělců má ve srovnání s roky

dřiny, které museli své profesi již od doby studia věnovat, jen jepičí život. Tito profesionálové

často končí aktivní kariéru po třicítce a poté jsou zcela ponecháni svému osudu. V jiných

evropských zemích je přitom běžné, že existuje na pohybové umělce cílený systém

sociálního zabezpečení, který bere v úvahu i jejich další pracovní uplatnění a rekvalifikaci, ale

také specializované organizace, jež jim pomáhají se startem druhé kariéry. Sdružení jako Vize

tance nebo Taneční sdružení ČR se snaží o zavedení podobné praxe také v Česku."

Unie tanečníků a performerů tyto snahy podporuje a nyní se bude snažit alespoň částečně

suplovat roli státu a ve spolupráci s dalšími subjekty působícími na poli zabezpečení taneční

profese zprostředkovat pro tanečníky například výhodné dlouhodobé spoření na další

rekvalifikaci či jim vyjednávat speciální rekvalifikační kurzy.

Další informace:

 

Jana Raila Suchá, PR a Marketing Manager,

tel. : +420 777 691 985,

email : jana.raila.sucha@unietp.cz

www.unietp.cz

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
25. 6. 2013 0:21
Comments