20130620 Letecká služba Policie ČR

Letecká služba Policie ČR

 

      V prosinci 1920 se začala psát historie policejního letectva na Československém území.  Velitelství československého četnictva mělo ve svých začátcích  k dispozici tři francouzské dvouplošníky (typ SPAD S.VII).  První oficiální policejní letecký útvar vznikl v roce 1935   pod  názvem  četnické letecké hlídky, ale zanikl po okupaci republiky v roce  1939 .

    O obnovení policejního letectva uvažovala naše exilová vláda v  Londýně, ještě před koncem druhé světové války. Nový letecký oddíl zahájil činnost až v roce 1945, při vzniku Pohotovostního pluku Národní bezpečnosti. Útvar spadal organizačně pod Zemské velitelství Sboru národní bezpečnosti.  V roce 1947 byl útvar přejmenován na Bezpečnostní letectvo, které zaniklo v roce 1950, jelikož ochranu vzdušného prostoru převzala armáda, která zavedla do služby moderní proudová letadla.  Československý stát byl krátce bez letecké policie. Velení Sboru národní bezpečnosti si však uvědomovalo nutnost a nepostradatelnost policejního letectví, a v roce 1951 tedy vznikla bezpečnostní letka, která organizačně spadala pod Ministerstvo národní bezpečnosti. V roce 1953 bylo Ministerstvo národní bezpečnosti zrušeno a vznikl nový útvar Letecký oddíl Ministerstva vnitra.

      V roce 1979 byl tento útvar přejmenován na Letecká správa Federálního ministerstva vnitra. Od roku 1977 se zabýval i zřízením letecké záchranné služby na území Československé socialistické republiky. První pokusné lety s lékařem na palubě vrtulníků proběhly v roce 1984.  Dnem 1. dubna 1987 začala Letecká správa Federálního ministerstva vnitra na území ČSSR provozovat leteckou záchrannou službu.  Letecká správa Federálního ministerstva vnitra zanikla v roce 1990.

     Vznik Letecké služby Policie ČR je spojen s rozpadem České a Slovenské Federativní Republiky a se vznikem dvou samostatných států Česká republika a Slovenská republika.  Dne 1. ledna 1993 došlo ke vzniku dvou zcela nových  policejních  útvarů – Letecké služby  Policie ČR a Leteckého  útvaru Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky. Tyto letecké policejní útvary vznikly jako nástupci Úřadu Federálního ministerstva vnitra pro leteckou službu, který existoval v letech 1990 a 1991.

      Letecká služba Policie ČR je útvar Policie České republiky s celostátní působností.  Jeho vznik se datuje rokem 1993 a je  přímým  pokračovatelem činnosti Letecké služby Federálního policejního sboru, která existovala v letech 19911993. V současné době disponuje Policie ČR letecká služba hlavní základnou na mezinárodním Letišti Václava Havla v Praze-Ruzyni (hangár D, Terminál Jih) a základnou na mezinárodním Letišti Brno-Tuřany.

 

     Letecká služba Policie ČR používá v současné době celkem  13 vrtulníků. Osm vrtulníků EC 135 vyráběných evropskou firmou EUROCOPTER je zařazeno do lehké hmotnostní kategorie, pět vrtulníků Bell412 vyráběných firmou Bell Helicopter Textron v kanadském Montrealu a v americkém Texasu je střední hmotnostní kategorie, z nichž 8 je lehké váhové kategorie a 5 vrtulníků je střední váhové kategorie. Svým vybavením a širokou škálou leteckých činností se Letecká služba Policie ČR řadí mezi nejmodernější policejní útvary v Evropě. Od roku 2003, kdy došlo k ukončení používání vrtulníku Mi- 8, nedisponuje vrtulníky těžké váhové kategorie.  Velký význam vrtulníků se projevil ve prospěch letecké záchranné služby a při záchranných akcích během povodní na Moravě v roce 1997  a při povodních v Čechách v roce 2002, kde příslušníci Letecké služby Policie ČR se svojí leteckou technikou zachránili stovky lidských životů.

Úkoly Letecké služby Policie ČR lze rozdělit na dva typy činností:

1)     letecká činnost ve prospěch Policie ČR:

-        jejím prvořadým úkolem je pohotovostní zajištění policejních akcí na záchranu života či odvrácení hrozícího nebezpečí, pátrání po pohřešovaných osobách, nebezpečných pachatelích a pachatelích závažných trestných činů.

 

-        Letecká služba Policie ČR  provádí hlídkové a průzkumné lety spojené s kontrolou státních hranic, s pátráním po odcizených motorových vozidlech, s dopravním průzkumem a řízením dopravy či s hledáním důkazů a pořizováním dokumentace při objasňování trestných činů.

 

2)     letecká činnost ve prospěch složek integrovaného záchranného systému v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému:

-        v rámci služby policie veřejnosti se policejní vrtulníky podílejí na provozu letecké záchranné služby, na realizaci transplantačního programu a repatriaci postižených ze zahraničí. Provádějí záchranné a přepravní lety při velkých požárech, záplavách a jiných katastrofách, průmyslových haváriích a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Velký objem činností zahrnuje spolupráce s Hasičským záchranným sborem.

     Primárně jsou  policejní vrtulníky určeny pro policejní účely, ale také jsou součástí služby SAR (letecká služby pátrání a záchrany), kde tvoří nástavbu standardní činnosti Letecké služby Policie ČR.  Pro tuto činnost si může nasazení policejních vrtulníků vyžádat koordinační a řídící centrum. 

      Letecká služba Policie ČR plní své  úkoly  dlouhodobě a na vysoké profesionální úrovni  jako nedílná součást Policie  České republiky. Svojí profesionalitu dokazují technické složky Letecké služby Policie ČR perfektní přípravou letecké techniky, administrativní personál ve svojí oblasti a piloti vrtulníků při finálním provádění letové činnosti ve prospěch občanů České republiky.  Letecká služba Policie ČR je v pohotovosti 24 hodin denně, 365 dní v roce a je připravena vzlétnout v průběhu několika minut k plnění požadovaných úkolů.

 

                                                                                                           JUDr. Svetozár Plesník

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
21. 6. 2013 13:12
Comments