20130604 TK - Společné zasedání ÚPK a ÚKŠ

 

 

Dnes, 4. června 2013, proběhlo další společné zasedání Ústřední povodňové komise (ÚPK) a Ústředního krizového štábu (ÚKŠ).

 

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa uvedl, že vodní toky jižně od Prahy jsou již za kulminací, Vltava v Praze kulminovala dnes dopoledne,. Toky se Středočeském a Ústeckém kraji jsou stále před kulminací.

 

Meteorologická a hydrologická situace

 

Zástupci ČHMÚ představili aktuální situaci a výhled meteorologické situace. Oblačnost pod vlivem tlakové níže se dá očekávat na severu a severovýchodě Čech. Již by se nemělo jednat o přívalově srážky.  V Čechách se již budou vyskytovat pouze přeháňky, na Moravě trvalejšího charakteru.

 

V Praze došlo k poklesu průtoku Vltavy o 100 kubíků oproti dosaženému maximálnímu stavu. Berounka  rovněž klesá (kulminace na 1150 kubících). Podle předběžných propočtu může hladina Labe dosáhnout v Mělníku na 950 cm a v Ústí nad Labem až na 1110- 1150 cm. Ke kulminaci Labe v Ústí nad Labem by mělo dojít zítra večer.

 

Ministr zemědělství oznámil, že manipulací na Orlíku  byla zvýšena retenční kapacita nádrže. Dnes ve 12.30 pak byl snížen odtok na 1420 kubíků, což významně pomůže situaci na Labi v Mělníku a Litoměřicích.

 

Ústřední čistírna odpadních vod je stále preventivně odstavena. Zítra, maximálně pozítří, by měla obnovit činnost v plné kapacitě.

 

Na vodním díle Želivka, které je hlavním zdrojem pitné vody pro Prahu se pečlivě sledují hodnoty znečištění, nicméně voda je v pořádku a žádné snížení dodávek pro Prahu nehrozí.

 

Situaci na všech vodních tocích monitorují také zástupci Česká inspekce životního prostředí.

V neratovické Spolaně byla přerušena výroba a večer bude vypnut elektrický proud. Nebezpečný materiál a suroviny byly přesunuty do bezpečných oblastí.

 

Hasičský záchranný sbor ČR

 

Veškeré požadavky na snížení průtoků byly splněny. V Praze, Středočeském, Jihočeském a Ústeckém kraji probíhají záchranné a likvidační práce. Hlavní síly a prostředky se přesouvají k Mělníku a do Ústeckého kraje.

 

Do dnešní 11 hodiny bylo evakuováno 8340 osob, zachráněno 334 osob. Na postiženém území je poskytována intenzivní  psychosociální pomoc.

 

Na následné odčerpávání  vody ze zaplavených oblastí budou nasazeny jednotky požární ochrany z nepostižených krajů. Připraveno je 1975 kusů kondenzačních vysoušečů, dalších 995 vysoušečů má k dispozici Správa státních hmotných rezerv. Je distribuováno savo a další prostředky k zajištění sanačních prací.

 

Policie ČR

 

Policie ČR v souvislosti s povodněmi potvrdila úmrtí 7 osob, stále jsou pohřešováni 4 vodáci.  Vyskytly se i první případy rabování, dvakrát ve Středočeském a jednou v Ústeckém kraji. Pachatelé byli zadržení, jedná se o recidivisty. Policie se rozhodla posílit hlídky v zaplavených oblastech. V současné době je permanentně nasazeno 1000 policistů, posílen byl především Středočeský a Ústecký kraj.

 

Na území České republiky je v současnosti 159 uzavřených komunikací.

 

Armáda ČR

 

V Praze je v současné době nasazeno 300 vojáků, část už je jen v pohotovosti, s jejich nasazením se počítá v souvislostí s likvidací škod.

 

Správa státních hmotných rezerv zapůjčila materiál za 55 mil korun, využití se očekává pro fázi likvidaci následků.

 

Ministerstvo financí - kraje ve spolupráci s obcemi budou vyčíslovat škody do 7 dnů od ukončení stavu nebezpečí. Nutné je předložit doklady, metodika je k dispozici na webu ministerstva.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj  - bude vyhlašovat programy na obnovu bytového fondu s možností příspěvků a nízkoúročených úvěrů.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu  -  elektřina problémy ve Středočeském a Ústeckém kraji. Distribuční společnost zvažuje vyhlášení stavu nouze.

 

Ministerstvo zdravotnictví  a hlavní hygienik - zatím nejsou žádné problémy s nemocnicemi, epidemiologická situace klidná, mimořádné očkování se zatím nezvažuje, hrozí riziko přenosu v souvislosti s očekávaným zvýšeným výskytem komárů. Monitorují situaci a připravují možnost obcím objednat látky proti komárům.

 

Zahraniční nabídky na pomoc – Maďarsko -  využije se až na likvidační práce, Rusko nabídlo pomoc celé EU.

 

Pražský hrad - žádost -  ÚKŠ zajistí zapojení příslušníků hradní stráže, ministr obrany Vlastimil Picek požádá vládu o rozšíření mandátu i na hradní stráž


Další jednání bude zítra v 11.00 hodin.

 

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
 
 

 

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
4. 6. 2013 22:41
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
4. 6. 2013 22:40
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
4. 6. 2013 22:41
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
4. 6. 2013 22:41
Comments