20130327 - ZÓNA 2013

Náměstek Jaroslav Hruška se zúčastnil praktické části cvičení Zóna 2013


V místě postiženém simulovanou jadernou havárií u obce Okrašovice na Vysočině se dnes, ve středu 27. března 2013, odehrála cvičná nehoda osobních vozidel. Na následný zásah bezpečnostních složek i transport zraněných na místo bezpečné dekontaminace, který byl součástí rozsáhlého cvičení Zóna 2013, osobně dohlížel náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Jaroslav Hruška.

„Smyslem dnešní akce, stejně jako celého cvičení, je vyzkoušet v reálné podobě spolupráci státní správy, Ústředního krizového štábu a Kraje Vysočina. Musím říct, že se zásahem i samotným jeho průběhem, jsem velmi spokojen,“ okomentoval praktickou ukázku Jaroslav Hruška na tiskovém brífingu přímo v místě akce. Dodal také, že je zatím příjemně překvapen tím, jak funguje krizová komunikace veškerých složek, které se podílejí na řešení této mimořádné události.

„Nejen dnešní veřejná ukázka, ale i to, jak od včerejšího dne bez zádrhelů funguje komunikace Ústředního krizového štábu, dokazuje, že Zóna 2013 opravdu není zbytečnou megalomanskou akcí, ale důležitým nácvikem krizové situace, která pravděpodobně nikdy nenastane, na niž však musíme být přesto připraveni,“ řekl také náměstek Jaroslav Hruška.

Cvičná nehoda se stala v místě označeném v rámci cvičení jako postižené jadernou havárií. K té došlo v Jaderné elektrárně Dukovany 26. března 2013 po prasknutí parního kolektoru v 2. reaktorovém bloku.

Výchozí situace nehody

V zóně havarijního plánování došlo ke střetu dvou osobních vozidel a ke zranění osmi lidí. Krajské operační a informační středisko vyslalo na místo jednotku profesionálních hasičů ze stanice Moravské Budějovice. Tato jednotka byla vybavena osobním a zásahovým dozimetrem, maskami s filtrem, jednorázovými protichemickými oděvy a jednorázovými ochrannými rouškami pro osoby přítomné u dopravní nehody. Společně s hasiči na místo vyjela i sanitka pro převoz zraněných osob.

Při příjezdu k dopravní nehodě hasiči naměřili zvýšenou radiaci. Policisté a ani zdravotníci na místo nehody nemohli, protože nebyli vybaveni ochrannými prostředky. Hasiči proto vyprostili zraněné osoby a transportovali je na bezpečné dekontaminační místo. V Kožichovicích potom proběhla dekontaminace osob a techniky.

Cvičení Zóna 2013

Cílem cvičení je vyzkoušet připravenost a schopnost nejen bezpečnostních složek státu reagovat na případnou jadernou havárii. Východiskem cvičení je situace, při níž se incident – v reálu vysoce nepravděpodobný – vymkl kontrole, postupně zamořil široké okolí a donutil vládu svolat Ústřední krizový štáb a vyhlásit stav nouze.

Průběh cvičení, a hlavně dovednost vzájemné spolupráce krizových složek reagovat a spolupracovat při takto zásadní krizi budou po skončení akce vyhodnoceny. Poznatky ze spolupráce třiceti složek státu včetně vlády a osmi ministerstev pak poslouží jako důležitý podklad pro další zlepšování připravenosti na takto závažný incident.

 

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

 

Comments