20130202 Český výbor pro UNICEF - Pečení pro děti

Český výbor pro UNICEF - Pečení pro děti s Terezou Kostkovou

První letošní Pečení pro děti se konalo v sobotu 2. února 2013 v Nákupní galerii Myslbek na Příkopech. Patronát a podporu nad touto záslužnou akcí převzala  herečka a moderátorka Tereza Kostková, za „velké“  pomoci svého syna Antonína.

Pečení pro děti se  zúčastnila  i výkonná ředitelka  Českého výboru pro UNICEF  Ing. Pavla Gomba.


Výtěžek z akce je určen na podporu krizových projektů UNICEF, především na pomoc syrským dětem – na nákup terapeutické stravy pro děti strádající podvýživou. Tuto válkou zmítanou zemi muselo, dle odhadů, nedobrovolně opustit čtyři miliony lidí (cca 210 000 dětí) a dalších 700 tisíc Syřanů prchlo za hranice.


Pečení pro děti je velice záslužná činnost, která má formu veřejné sbírky a koná se každou první sobotu v měsíci. Akce je zajímavá mj. i tím, že pekaři, pekárny, dobrovolní spolupracovníci UNICEF, známé osobnosti, pod jejichž patronací se akce konají, upečou  sladké či slané dobroty (koblihy, koláče, záviny, perníčky, preclíky apod.) a kolemjdoucí si je mohou koupit za libovolný příspěvek, vhozený do kasičky.

Český výbor pro UNICEF se těší s Vámi na další setkání!

Svetozár Plesník

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
3. 2. 2013 2:36
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
3. 2. 2013 2:37
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
3. 2. 2013 2:37
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
3. 2. 2013 2:37
Comments