20121130 - Cena Mateja Hrebendu 2012 - Slovenský institut v Praze

Cena Mateja Hrebendu 2012

Obec Slovákov v Českej republike (OS v ČR) patrí k reprezentatívnym, klasickým krajanským spolkom. Za hranicami Slovenska žije vyše dvoch miliónov Slovákov a živá, ešte stále svojim materinským jazykom hovoriaca komunita českých Slovákov je z tohto pohľadu výnimočná.

Obec Slovákov v ČR má okolo 1500 členov a je rozprestretá po celej Českej republike. Je to spoločenstvo ľudí, ktorí nezabúdajú na svoje slovenské korene. Členmi spolku sú však aj mnohí Česi.

Jedným zo základných cieľov spolku je pestovanie vzájomnosti Čechov a Slovákov. Vzájomnosť ako kultúrne, duchovné aj ekonomické prepojenie dvoch blízkych národov považuje OS v ČR za trvalú a významnú, životnú hodnotu. Jej pestovanie v podobe tesného duchovného spojenia a spolupráce si každý rok pripomína tým, že oceňuje dve osobnosti, ktoré sa o uchovanie tejto hodnoty významným spôsobom zaslúžili.

Kto bol Matej Hrebenda? Tento národný buditeľ žil v rokoch 1796 až 1880 v gemerskej dedinke Hačava. Už ako chlapec stratil zrak, ale i tak vytrvalo zbieral ľudové piesne a iným diktoval do pera svoje verše. V jeho zbierke starých kníh boli aj Kollárova Slávy dcéra a Šafárikove Slovanské starožitnosti. Hlavne však bol neúnavným kolportérom slovenských a českých kníh, ktoré pri svojich cestách po Slovensku a Morave roznášal v batôžku na chrbte. Tento slepý, chudobný muž vnášal medzi pospolitý ľud svetlo slova písaného po slovensky aj po česky a patril tak medzi prvých poslov vzájomnosti dvoch blízkych národov.

Štatút Ceny Mateja Hrebendu stanovuje, že jej držiteľmi sa stávajú každý rok dve významné osobnosti z Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorých životné postoje a práca tvoria výrazný prínos k pestovaniu vzájomnosti medzi Čechmi a Slovákmi a k formovaniu vzájomne prospešných, vzťahov medzi ČR a SR.

Obec Slovákov v ČR dospela k názoru, že o naplňovanie týchto hodnôt sa významnou mierou dlhodobo usilujú aj dvaja tohtoroční laureáti Hna Gregorová a Emil Charous. Obaja budujú s vysokou umeleckou profesionalitou už mnoho rokov duchovné a kultúrne mosty medzi Čechmi a Slovákmi. Ich vzťah k blízkemu, bratskému národu je všeobecne známy a rozhodnutie o udedelení šestnástej ceny Mateja Hrebendu za rok 2012 považuje Obec Slovákov v ČR za ocenenenie ich dlhoročného, aktívneho a neformálneho pôsobenia v tejto oblasti. Dobré, hrejivé, úprimné a priateľské slovo ako prejav ocenenia či vďaky sú v dnešnej dobe mimoriadne vzácne a tento dar sa nedá kúpiť, možno si ho iba zaslúžiť. Naši dnešní ocenení si ho naisto zaslúžia!

Laureáti Ceny Mateja Hrebendu v rokoch 1997 – 2012

Prvými ocenenenými v roku 1997 boli novinár Petr Uhl a galerista Miro Smolák. Druhou dvojicou, ktorá túto cenu dostala v roku 1998 boli režisér Juraj Jakubisko a generálny riaditeľ Českého rozhlasu Vlastimil Ježek. Treťou ocenenou dvojicou v roku 1999 boli herečka Helena Růžičková a režisér Jozef Bednárik. Štvrtú dvojicu v roku 2000 tvorili ministri školstva Eduard Zeman (ČR) a Milan Ftáčnik (SR). V roku 2001 cenu obdržali senátor Václav Fischer a spevák Miro Žbirka. V roku 2002 to boli básnik Ľubomír Feldek a novinár a ekonóm Miroslav Pavel. V roku 2003 cenu obdržali operný spevák Peter Dvorský a manažérka divadla Hana Heřmánková. V roku 2004 boli ocenení slovenský herec Ladislav Chudík a český historik, profesor Jan Rychlík. OS v ČR udelila cenu Mateja Hrebendu za rok 2005 spisovateľovi, slovenskému veľvyslancovi v Prahe Ladislavovi Ballekovi a predsedovi Folklorního sdružení v ČR Zdeňkovi Pšenicovi. V roku 2006 bola jubilejná cena (desiata) slávnostne odovzdaná na Arcibiskupskom zámku v Kroměříži. Prevzali ju literárny vedec, diplomat, diplomat a politik Rudolf Chmel a Václav Mikušek starosta Rožnova pod Radhoštěm. Za rok 2007 bola cena udelená Štefanovi Zimovi, predsedovi Folklórnej únie na Slovensku a Olge Kalčíkovej, námestníčke hejtmana Plzeňského kraja. V roku 2008 Cenu Mateja Hrebendu. prevzali Igor Otčenáš – kultúrny atašé Veľvyslanectva SR v ČR, riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe a Otakar Divíšek – primátor mesta Hradec Králové. V roku 2009 cenu prevzali Ľubica Svárovská – vedúca redaktorka Českého rozhlasu Praha a Zbyněk Adam – kníhkupec slovenských kníh v Prahe. V roku 2010 to boli PhDr. Vojtech Čelko – historik, predseda Spoločnosti M. R. Štefánika v Prahe a Ing. Vítězslav Koukal, riaditeľ Valašského múzea v prírode v Rožnově pod Radhoštěm. V roku 2011 boli ocenení populárni umelci – speváci Karel Gott a Pavel Hammel. Za rok 2012 bola cena udelená herečke a riaditeľke Divadla Radka Brzobohatého Hane Gragorovej a literárnemu vedcovi, prekladateľovi PhDr. Emilovi Charouzovi.

 

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
8. 12. 2012 7:11
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
8. 12. 2012 7:02
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
8. 12. 2012 7:02
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
8. 12. 2012 7:02
Comments