20121114 - Skotský Templáři a Advent seniorů u Karlova mostu

Tisková zpráva

Advent seniorům

Praha 14. 11. 2012 – První prosincovou neděli, 2. 12. 2012, začne advent na Křižovnickém náměstí. Akce, kterou pořádá Řád Skotských Templářů v úzké spolupráci s Řádem Křižovníků s červenou hvězdou a Muzeem Karlova mostu nese název „

Advent seniorům“, vítáni jsou však samozřejmě všechny věkové kategorie.

Celý den bude pro návštěvníky připraven bohatý program. Vše začne v 11 hodin tiskovou konferencí výstavy betlémů

„Betlémy z celého světa“ v Muzeu Karlova mostu. V pravé poledne se pak výstava slavnostně otevře pro veřejnost a přivítá všechny návštěvníky. Senioři a jejich dětští rodinní příslušníci se mohou těšit na vstup zdarma.

Na Křižovnickém náměstí budou umístěny stánky s koláčky a vánočními přáníčky vyrobenými Fondem ohrožených dětí. K zahřátí poslouží výborná polévka a skvělý čaj. Odpoledne bude zpříjemněno také živou hudbou. Projekt je realizován z dobročinné iniciativy Řádu Skotských Templářů.

Na seniory starší 60 let a jejich vnuky a vnučky (do 15 let) čeká speciální dárek:

plavba na lodi zdarma. V krytých vytápěných lodích proplují pod posledním dochovaným obloukem Juditina mostu kolem Karlova mostu až do tajuplného kanálu Čertovka, tzv. Pražských Benátek. Plavbu zpříjemní svařené víno či teplý čaj.

První adventní neděle bude zakončena koncertem

komorního souboru Musica Bohemica v kostele sv. Františka Serafínského v 18:00. Koncert slavnostně zahájí velmistr Řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Záštitu nad akcí převzal osobně primátor hlavního města Prahy

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Zdeněk Bergman info@muzeumkarlovamostu.cz +420 776 776 779

ą
Svetozár Plesník JUDr.,
2. 12. 2012 9:51
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
2. 12. 2012 9:51
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
2. 12. 2012 9:51
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
2. 12. 2012 9:51
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
2. 12. 2012 9:52
ą
Svetozár Plesník JUDr.,
2. 12. 2012 9:52
Comments